Skip to main content

HISTORIE

1931 Heilig Hart hulde

1931-1eHeiligHarthulde

Harie Rouvroye stuurde ons bovenstaande foto, waarvoor alweer hartelijke dank! Klik op foto voor vergroting.

Het is oktober 1931 en men viert het feit dat het Heilig Hart beeld nu een jaar centraal in het dorp is geplaatst. Naast de geestelijkheid zien we o.a. de communicantjes van dat jaar? De vaandels van kerk, fanfare, mijnwerkersbond etc? 

Wie herkent u op de foto? Gebruik de knop "reactie toevoegen" onderaan dit artikel of mail naar redactie@elsloo.info

augustinusschool collage

Elsloo HeiligHart Augustinusschool

Elsloo situatieschets Augustinusschool

In 1930 werd op de kruising Heirstraat/Stationstraat/Schoolstraat het Heilig Hartbeeld geplaatst, niet bij de kerk maar bij de inmiddels verdwenen lagere school St. Augustinus.

Het Heilig Hartbeeld was een annonieme schenking van ca 3.000 gulden (1365 euro). Pas later bleek die afkomstig te zijn van kerkmeester Sjeng Lenssen.
In die tijd groeide de verering van het Heilig Hart. Oorspronkelijk was het geplaatst op een verhoging voor de monumentale St-Augustinusschool, die op 1 september 1930 werd geopend. De school is in 1985 afgebroken ten faveure van een foeilelijk appartementencomplex en werd het H. Hartbeeld enkele meters verplaatst. Volgens een ingewijde was bijna de hele gemeenteraad voorstander van de sloop.

Zonder de mooie achtergrond van de school heeft het monument veel van zijn majestueuze aanblik verloren. De onthulling en inzegening vond plaats door pastoor Biermans op 26 Oktober 1930. De maker was Aug. Hermans uit Den Haag.

Het zandstenen H. Hartbeeld met wijd open gestrekte armen staat op een bolvormig segment. Het heeft een doorstoken hart, omgeven door een doornen krans en geplaatst in een stralenkrans. In de handen en voeten zijn spijker wonden te zien. De tekst "Komt allen tot Mij" is bij de herplaatsing weggelaten.

  • Laatste update op .
Wim
afbraak Augustinus school
De grootste blunder die de -toen nog Elslose- gemeenteraad heeft gemaakt: de afbraak van dat schitterende 30-er jaren monument, de Augustinus school.
Eigenlijk zouden ze dat besluit alsnog postuum strafbaar moeten stellen...
Nog kwalijker dan het opdoeken van zwembad Medammerweide.

0
Laat reactieformulier zien